Day 40.3 – The ‘Old Man’

Borough Market

[3.4mi|0:28|8:24/mi]