Day 56.3 – Fake Spring

Too soon

[2.0mi|0:18|8:59/mi]