Day 338.3 – Doe, a deer…

In the mist

[6.4mi|1:03|9:51/mi]